Striding Veronica - Here Comes The Sun

Tala med alla på mötet

Dagens teknik har gjort det omöjliga möjligt. Numera kan vi tala med varandra från alla världens hörn. Med ny teknik är det dessutom möjligt att ha telefonkonferenser som är skapade så att alla deltagare kan se varandra. Dessa konferenser är givetvis otroligt mycket bättre än de som man bara har mellan en eller två personer och där man måste återge vad som tidigare har sagts. Så när man väljer att skapa en telefonkonferens med video ser man också till att skapa en bättre kontakt. Ta reda på lite mer om hur man kan skapa bra telefonkonferenser och vad man behöver för utrustning.